ESF 2014 - 2020

De nieuwe programmaperiode ESF 2014-2020 gaat van start. Nederland ontvangt voor deze periode ongeveer € 450 miljoen uit het ESF. Omdat de omvang van het ESF budget fors minder is dan voorheen wordt de inzet van de middelen geconcentreerd en het merendeel van het budget – namelijk 70%  - ter beschikking gesteld aan gemeenten voor actieve inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat betekent dat 30% van het beschikbare budget geoormerkt wordt voor de arbeidstoeleiding van (ex)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Het gaat hierbij om schoolverlaters die geen startkwalificatie kunnen behalen en hulp nodig hebben bij het vinden van een werkgever.

Aanvragen

De centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en indienen van de ESF aanvragen. Zij kunnen vanaf mei 2014 een project indienen bij het Ministerie SZW. Het is daarom raadzaam om op korte termijn - bij voorkeur samen met collega scholen - bij de centrumgemeente uw plannen kenbaar te maken.

Op deze website zijn onder andere overzichten te downloaden van de 35 arbeidsmarktregio’s met de bijbehorende scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs per arbeidsmarktregio. Daarnaast zijn er binnenkort voorbeeldplannen te vinden en treft u onder uitvoering praktische documenten aan als begrotingen, contracten en convenanten.

Om gebruik te kunnen maken van deze downloads en voorbeelden, dient u ingelogd te zijn. Heeft u nog geen inloggegevens, kunt u zich hier vrijblijvend registreren.

 

Meer informatie of een afspraak maken? Neem dan gerust contact op.